Niệm Phật thế nào để có được công phu thành phiến?

Niệm Phật thế nào để có được công phu thành phiến?

Hỏi: Niệm Phật thế nào để có được công phu thành phiến? Điều kiện quan trọng số một chính là buông xuống vạn duyên, bạn có một chút không buông xuống được thì..

[Chia sẻ của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm] Nắm lấy cơ duyên 10 phút, đạt được hữu ích cả đời

Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm – Biết Phật Pháp vào năm 20 tuổi. Cho đến khi một cơ duyên lành tại Singapore gặp được Ân Sư Tịnh Không, được Ân sư khai thị chỉ trong 10′, 10′ khai thị này quý báu vô cùng. Hồ Tiểu Lâm áp dụng…

[Thư viện] Tải Kinh Vô Lượng Thọ MP3 HT.Tịnh Không trọn bộ

Tải kinh Vô Lượng Thọ mp3 Tịnh Không

Thư viện tải Kinh Vô Lượng Thọ MP3 HT.Tịnh Không trọn bộ về thẻ nhớ, điện thoại, máy tính, laptop… để nghe để đọc hàng ngày. Không rành công nghệ bạn cũng download…