Tại sao Phật thường nhắm mắt?

Tại sao phật nhắm mắt

Tại sao tranh hoặc tượng Phật Bồ tát, chúng ta đều thấy đôi mắt của ngài thường nhắm lại?

Thực ra, không có tượng Phật hay Bồ tát nào được chế tác mà nhắm mắt lại cả. Tất cả đều được tạc tượng hoặc chế tác chỉ nhắm hờ 2/3 mà thôi, hoặc khép nhẹ lại, hoặc nhìn xuống.

Vậy, vì sao đôi mắt của Phật và Bồ tát thường khép lại hoặc nhìn xuống?

Trong quyển sách “Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật”, Hòa thượng Tịnh Không nói:

“Điểm thù thắng nhất của Phật pháp khiến chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác”.

Ý nghĩa của việc đôi mắt Phật, Bồ Tát luôn nhìn xuống chứ không ngước lên là ở đây:

Phật pháp thực sự là nền giáo dục, trong đó dạy con người phải quay về nhìn lại bản thân mình, đi sâu vào trong chính nội tâm của mình để quán chiếu và từ đó giác ngộ, đây gọi là “nội hàm”.

Đôi mắt an nhiên khép lại hoặc nhìn xuống thể hiện một nội lực tĩnh lặng, tự chủ từ bên trong, mỗi cá nhân là chủ tể của chính mình, không hướng ra cầu Phật ngoài tâm hay cầu xin sự giúp đỡ của những thế lực siêu nhiên nào đó, gọi là “ngoại học”.

Tinh thần của Phật pháp khác hoàn toàn với những tôn giáo khác, chúng ta xem hình một vị Thánh giáo chủ một tôn giáo nào đó chẳng hạn, thường là mở to đôi mắt, ngước mắt lên như đang trông đợi, từ đó cũng có thể hiểu được giáo lý của họ chủ trương điều gì rồi.

Chúng ta học Phật thường nghe thấy từ “ngoại đạo”. Thực ra không chỉ những tôn giáo khác, mà ngay cả Phật giáo đồ, nếu học Phật rồi mà cứ luôn mở to mắt hướng ra ngoài xét nét người khác, quên mất quay lại nhìn bản thân mình thì đó cũng chính là ngoại đạo. Ý nghĩa thực sự của từ “ngoại đạo” chính là cầu Phật ngoài tâm.

Ngoài ra, ta hãy để ý mà xem, khi đang trầm tư suy tưởng về chính bản thân mình thì đôi mắt bao giờ cũng có xu hướng nhìn xuống hoặc nhắm lại chứ chẳng có ai ngước nhìn lên hay mở mắt thật to khi đang tập trung suy tưởng cả.

Đôi mắt của Phật luôn nhìn xuống hoặc khép lại cũng chính là một bài học không lời về sự quán chiếu, giác ngộ và giải thoát đấy. Sự an bình, thanh thản, tĩnh lặng, giải thoát không đến từ bên ngoài, mà nó đến từ bên trong.

An Lạc Tâm tổng hợp

guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments