Phong thủy là gì, phong thủy có thay đổi được vận mệnh của bạn không?

Hiểu đúng về phong thủy

PHONG THỦY LÀ GÌ?

PHONG THỦY TỐT HAY XẤU LÀ DO BẠN – CHỈ CẦN BẠN TU PHƯỚC, THÌ DÙ BẠN Ở ĐÂU – NƠI BẠN Ở SẼ TRỞ THÀNH ĐẤT PHƯỚC!

Phật đã nói: “ Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”. Y báo này chúng ta gọi là phong thủy.

Phong thủy là tùy theo tâm của người mà thay đổi, cho nên người xem phong thủy nói hai câu nói, bạn tỉ mỉ mà phân tích, nó rất có ý nghĩa, nếu phân tích thấu đạt hai câu nói này thì bạn sẽ không cần mời họ xem phong thủy. Nếu bạn đem nó phân tích thấu đạt, thì “người phước ở đất phước, đất phước người phước ở”.

Hay nói cách khác, đất phước chính là phong thủy tốt. Phong thủy tốt thì người thế nào ở vậy? Người có phước ở. Muốn có phước thì bạn phải tu phước, chỉ cần bạn tu phước thành rồi thì nơi của bạn ở, phong thủy liền chuyển đổi tốt.

Cho nên nếu như bạn không có phước báo, bạn ở ngay nơi đất phước đó thì phong thủy của nơi đó liền sẽ dần dần chuyển xấu đi. Không phải phong thủy không thay đổi, mà là thay đổi từng ngày.

Phong thủy là gì

(Cứ mỗi tháng có hơn 18.000 lượt tìm kiếm “phong thủy”)

Thế gian vạn vật đều đang thay đổi từng mỗi sát na. Nhân tố thứ nhất của việc thay đổi này là gì vậy? Là ý niệm của chúng sanh.

Ngày nay cái địa cầu này của chúng ta không tốt, có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi, toàn bộ hoàn cảnh sinh thái tự nhiên đều bị phá hoại. Ai phá hoại vậy? Con người phá hoại!

Con người bởi vì tự tư tự lợi, không hề tiếc hoàn cảnh tự nhiên, nên làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều chịu khổ nạn. Chúng ta nói, thiên tai nhân họa. Nhân họa là chỉ chiến tranh, thiên tai chính là hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh tự nhiên chuyển xấu đi.

Pháp Sư Tịnh Không

PHONG THỦY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON CHÁU KHÔNG?

Hỏi: Xin hỏi ‘phong thủy’ (fengshui) trong nhà và phần mộ của tổ tiên có ảnh hưởng đến con cháu hiện tại hay không?

Ðáp: “Nếu có thể chuyển cảnh thì giống Như Lai”. Nếu bạn không bị cảnh chuyển (bị hoàn cảnh ảnh hưởng, chi phối) mà có thể chuyển cảnh giới, thì bạn nhất định sẽ không bị phong thủy, phần mộ ảnh hưởng.

Thí dụ khi tôi khen thì bạn vui mừng, khi tôi trách mắng thì bạn giận, tâm của bạn bị cảnh giới chuyển, thì bạn sẽ bị ảnh hưởng (bởi phong thủy), bạn sẽ có vận mạng, có phong thủy.

Nếu tôi chửi bạn mà bạn không giận, khen bạn mà bạn không vui mừng, tâm của bạn thanh tịnh không bị cảnh giới bên ngoài lay động, vậy thì phong thủy sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn hết.

Phật Học Vấn Đáp – Pháp Sư Tịnh Không 

18 PHÚT HIỂU ĐÚNG VỀ PHONG THỦY VÀ VẬN MỆNH

Phong thủy là gì? Như bài viết và video trên đã nêu, quý đọc giả phần nào đã hiểu về phong thủy và vận mệnh đối với đời sống nhân sinh của bản thân, gia tiên và con cháu. Ngoài ra, đọc giả có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc của phong thủy bắt nguồn từ học thuyết của Trung Quốc cổ đại xưa,… xem thêm tại đây.

Ngày ngày là ngày tốt; thời thời là thời tốt. Người người là người tốt; việc việc là việc tốt. Thuận nghịch đều cảnh đẹp; ác thiện đều duyên lành; nếu chuyển được cảnh giới; người đó giống Như Lai.

Kính chúc quý đọc giả bình an và hạnh phúc!

Nam Mô A Di Đà Phật!

AN LẠC TÂM tổng hợp

Xem thêm: Ý nghĩa đốt nhang, thắp hương, đèn, các loại hoa quả nhiều Phật tử chưa biết

guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments