[Chia sẻ của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm] Nắm lấy cơ duyên 10 phút, đạt được hữu ích cả đời

Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm – Biết Phật Pháp vào năm 20 tuổi. Cho đến khi một cơ duyên lành tại Singapore gặp được Ân Sư Tịnh Không, được Ân sư khai thị chỉ trong 10′, 10′ khai thị này quý báu vô cùng. Hồ Tiểu Lâm áp dụng…

Niệm Phật, lạy Phật, tụng Kinh, niệm Chú có phải là tu hành không?

Pháp Sư Tịnh Không khai thị niệm Phật mà tâm vọng tưởng không phải là tu hành

Miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm lại vọng tưởng, đó không phải gọi là tu hành, như thế sao gọi là tu hành được. Cổ đại đức cho rằng: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng hoài công, đó chính là nói họ không phải là tu hành…

Ấn Quang Đại Sư khai thị 28 điều nhất định cần phải lưu tâm và thực hành vào trong cuộc sống hằng ngày

Ấn Quang Đại Sư khai thị 28 điều cần lưu ý trong cuộc sống

1. Hiếu thảo với cha mẹ: Thân thể, tóc, da, nhận từ cha mẹ. Cha mẹ và ta, thật là một thể. Ta thương thân ta, hãy hiếu cha mẹ, chẳng nhục thân ta, mới là làm cho cha mẹ vinh hiển. 2. Hòa thuận, yêu thương anh em: Anh em, chị em, chân tay,…

Cách tụng Kinh tại nhà, 10 điều cần lưu ý quan trọng

Cách tụng kinh tại nhà

Tụng kinh tại nhà mà giữ giới thanh tịnh, phước đức vô cùng lớn! Ngay khi bạn chuẩn bị khai kinh, vô lượng chúng sanh và quỷ thần đều tụ hội, đồng quỳ xuống chắp tay, cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Rất nhiều chúng sanh trong địa ngục và loài quỷ thần nhờ…

Ý nghĩa của khai quang điểm nhãn tượng Phật, việc này người học Phật không thể không biết!

Ý nghĩa của khai quang điểm nhãn tượng phật

Ý NGHĨA KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN TƯỢNG PHẬT Người thông thường, trước khi chính thức cúng dường hình tượng Phật Bồ tát, đều phải cử hành một nghi thức khai quang điểm nhãn. Ý nghĩa của khai quang là gì, có cần thiết hay không? Khi khai quang thì tượng Phật liền linh, không khai…

Tại sao Phật thường nhắm mắt?

Tại sao phật nhắm mắt

Tại sao tranh hoặc tượng Phật Bồ tát, chúng ta đều thấy đôi mắt của ngài thường nhắm lại? Thực ra, không có tượng Phật hay Bồ tát nào được chế tác mà nhắm mắt lại cả. Tất cả đều được tạc tượng hoặc chế tác chỉ nhắm hờ 2/3 mà thôi, hoặc khép nhẹ…

Ý nghĩa đốt nhang, thắp hương, đèn, các loại hoa quả

ý nghĩa đốt nhang, thắp hương, đèn, hoa quả các loại

Câu hỏi: thường thấy có rất nhiều người mua hoa tươi trái cây đồ cúng ở tự viện hoặc ở gia đình để cúng dường Phật Bồ Tát, đồng thời cũng đốt hương, đốt đèn sáp, đều cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bình an khỏe mạnh, thăng quan phát tài. Vậy dụng ý đúng nghĩa…

Nên đặt tượng Phật ở đâu trong nhà mới không bị mắc tội?

Vị trí đặt tượng phật hình phật

Nên đặt tượng Phật ở đâu trong nhà? Đặt trong phòng ngủ, phòng khách có tội không? Đặt trên bàn làm việc, tủ kính, bàn gia tiên có được không? Đặt tượng Phật Bà Quan Âm ở đâu mới không mắc tội…