PHÁP GẮN MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI – THẺ 4GB – V.02

List Pháp Thẻ 4G như sau:

Thứ Tự Phát Nội Dung Phát Thời Lượng Phát
01 3 tiếng Đại hồng chung 1 phút
02 – 52 Giảng Kinh Địa Tạng (full 51 tập) 81h43′
53 Lợi ích của việc niệm Địa Tạng 16 phút
54 Niệm danh hiệu Địa Tạng (liên tục) 1h03′
55 Trích nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà 13 phút
56 Niệm Phật Di Đà 6 chữ (liên tục) 12h19′
57 Niệm Phật Di Đà 6 chữ (liên tục) 12h19′
  • Tổng dung lượng: 3.60GB, đủ chứa trong thẻ nhớ 4GB.
  • Tổng thời gian phát: 107 giờ 55 phút, để máy phát liên tục ngày đêm gần 5 ngày mới hết.

Theo như thống nhất của Nhóm, list chép pháp đi gắn máy năng lượng: Một là, giảng Kinh Địa Tạng – HT.Tịnh Không. Hai là, trích đoạn giảng nguyện thứ 18 của Phật A DI Đà. Ba là, tiếng niệm Phật. Bốn là, tiếng niệm Địa Tạng.

Trong quá trình tìm hiểu, chọn lọc giọng âm, chất lượng… thì chúng con (người biên soạn) có thêm 2 đoạn nhỏ như sau:

  1. Thêm phần mở đầu là 3 tiếng Đại hồng chung (1 phút). Cung kính thỉnh mời.
  2. Thêm phẩm “Lợi ích của việc niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát” (16 phút) trước khi bắt đầu niệm danh hiệu Địa Tạng liên tục. Với mục đích giúp tăng tín tâm niệm Địa Tạng, cũng như là một nghi lễ nhỏ để trang nghiêm trước câu niệm danh hiệu Địa Tạng. (Có video bên dưới).

Ngoài ra, File niệm Phật A Di Đà, chúng con (người biên soạn) chọn ra file niệm 6 chữ của Thầy Thích Trí Thoát, có edit lên 12 tiếng đồng hồ, cuối file niệm có thêm đoạn ngắn phát nguyện vãng sanh, quy y, và hồi hướng. (Có mp3 nghe thử bên dưới).

PHẦN XEM & NGHE THỬ

Nghe thử 3 tiếng Đại hồng chung:

Nghe thử giảng Địa Tạng, tập 1:

Nghe thử niệm danh hiệu Địa Tạng:

Nghe thử niệm Phật Di Đà 6 chữ:

Nhóm vui lòng xem và nghe kỹ, góp ý với người đại diện để kịp thời bổ sung và chỉnh sửa !

A Di Đà Phật 

 

THỐNG NHẤT SAU CÙNG

Sau một ngày làm việc, trong hội nhóm Thiện Nguyện cùng có mặt của Quý Thầy, các MTQ, và thành viên nhóm đã đồng loạt thống nhất list Pháp như trên.

Nam Mô A Di Đà Phật

Thư viện cha Trang chủ