Oai lực chú Đại Bi

Oai lực chú đại bi

OAI LỰC CHÚ ĐẠI BI

“Hôm nay Nhân về nhà gặp hương linh một chú chó đen, chú chó này bị chết cách đây mấy hôm. Nguyên do chú chết cũng chẳng nằm ngoài nhân quả…

Chuyện là thế này: Cách đây mấy kiếp Nhân đã từng nuôi chú chó này, đã trải qua nhiều kiếp luân hồi chú chó này vẫn chưa thoát khỏi kiếp chó… kiếp xưa nhân nuôi chú chó này mà chú thường hay chạy sang nhà hàng xóm nhảy các bạn chó cái khác… suốt ngày mải mê đi tìm cái để nhảy… rồi kiếp này quả báo tà dâm của chú đã thuần thục nên chú bị bốn thằng đàn ông biến thái hiếp cho tới chết (việc này xảy ra tại nước Ấn Độ cách đây vài hôm).

Hôm nay về nhà gặp chú, Nhân hỏi sao chú lại đến được đây?

Chú nói: Ta không hiểu sao ta lại đến được đây nữa, hỏi gì chú cũng bảo không biết và cũng không hiểu sao chú lại đến được nhà Nhân nữa. Nhân liền hỏi một vị Thiện thần Hộ pháp thì vị ấy nói nó từ nước Ấn Độ đến.

Rồi trong lúc Nhân đàm đạo với một chú chim Nhân nói rằng:

Ta tin lời Phật dạy tuyệt đối và ta có nghe trong Kinh THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI có nói rằng:

Nếu có hàng trời người tụng trì thần chú này, vị đó như tắm gội trong ao suối, sông hồ, hay biển lớn, khi những chúng sanh trong đó được nước của người này tắm thấm đến thân chúng, thì tất cả nghiệp ác trọng tội của chúng thảy đều diệt trừ. Chúng sẽ liền được chuyển sanh Tịnh Độ ở phương khác, hóa sanh từ hoa sen và chẳng thọ thân sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt, hay sanh ra từ trứng. Hà huống là chính người thọ trì đọc tụng.

Nếu có người đang đi trên đường và trì tụng chú này, khi ngọn gió thổi qua thân thể cùng y phục của người ấy, như có những chúng sanh nào được làn gió kia chạm đến, thì hết thảy nghiệp ác và trọng tội của chúng tất đều diệt trừ. Chúng sẽ chẳng còn thọ báo ở ba đường ác và thường sanh vào cõi Phật. Vì thế nên biết rằng, phước đức và quả báo của người thọ trì thần chú này thật không thể nghĩ bàn.

Vì trong Kinh đã nói rõ ràng như vậy nên ta nguyện thọ trì Chú Đại Bi cầu cho những chúng sinh nào hữu duyên được làn gió kia chạm đến nơi thân liền được xa lìa tam ác đạo.

Nhân vừa nói đến đây thì chú chó liền hét lên rằng: A…! Ta biết tại sao ta đến được đây rồi. Bởi vì ta cũng được làn gió ánh sáng dịu mát đưa ta đến đây, và khi ta được làn gió kia chạm đến thân tâm ta liền an vui mát mẻ không còn oán hận những người hại ta nữa.

Nhân nghe xong mà lòng bồi hồi dưng dưng nước mắt… Nhân nghĩ rằng chư Phật, Bồ Tát thật từ bi vô lượng, các Ngài vì chúng sinh mà tạo lập phương tiện giúp cho chúng sinh xa lìa Tam Ác Đạo. Vì quá khứ chú chó kia đã từng có duyên với Nhân được Nhân nuôi chú mà nay nhờ oai lực của Chú Đại Bi mà chú được thoát khỏi tam ác đạo, đúng thật là một người tu hành thì tất thẩy thân bằng quyến thuộc đều được nương nhờ…

Rồi khoảng hai tiếng sau Nhân đi hành trì thời khóa công phu như mọi ngày, Nhân cầu Phật lực gia trì tụng Chú Vãng Sinh 21 biến hồi hướng cho chú và thay chú niệm Phật trì Chú Đại Bi lập công đức, thay chú đem công đức đó hồi hướng về khắp bốn ơn ba cõi… ngay lúc đó chú mỉm cười rồi ngồi trên đám mây bay thẳng lên trời (tức chú đã được thăng thiên xa lìa hẳn tam ác đạo).

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Lại nói đến việc trì Chú Đại Bi: Người tu hành trì tụng Thần Chú Đại Bi nhất định phải ăn chay giữ giới và thật tâm nguyện độ chúng sinh chẳng mong cầu danh văn lợi dưỡng tiền tài thì công năng là bất khả tư nghì. Và sự trải nghiệm của Nhân cũng có hạn nên Nhân cũng không dám nói những lời quá xa xôi mà chỉ nói những gì cá nhân Nhân trải nghiệm thôi ạ.

Những lời của chư Tổ, chư Đại đức thuyết giảng thì rất nhiều và Nhân cũng nghe nhiều đọc nhiều nhưng Nhân không dám mang những gì của chư Tổ ra để làm cái tri kiến của mình, nếu làm như vậy chẳng khác gì trộm lời trộm pháp, những gì các Ngài đã chứng ngộ thì đó là của các Ngài chứ không phải Nhân đã chứng ngộ nên Nhân không dám mang những lời của các Ngài ra để hý luận… chỉ khi nào tự Nhân tu thực chứng triệt ngộ như những gì các Ngài đã triệt ngộ thì Nhân mới dám mượn lời của các Ngài để tùy duyên nói pháp ạ.

Điều Nhân biết hạn hẹp và nhỏ bé nên ngưỡng mong chư bạn lành bốn phương đọc có gì đó không hợp ý xin lượng thứ ạ!”

Cư sĩ Độ Nhân

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Me on Zalo