2 Nghi thức phóng sanh tại nhà đơn giản dễ thực hiện

Nghi thức phóng sanh

Nghi thức phóng sanh đơn giản 1:

1. Những chúng sanh này rất tội nghiệp, chúng thật sự hy vọng quý vị mau chóng thả chúng đi, cứu chúng một mạng, quý vị còn muốn thực hiện nghi thức 3, 4 tiếng, chẳng phải là quý vị hại chết chúng rồi sao, chúng sẽ không cảm kích quý vị.

Cho nên nghi thức càng ngắn càng tốt, chỉ có thể tam quy y cho chúng, vài phút, không nên dài quá năm phút, mau chóng thả đi, chúng sẽ cảm kích quý vị. Làm lễ cầu nguyện, hồi hướng công đức, sau khi thả hãy làm, như vậy tốt!

Nghi thức của quý vị quá dài, xong hết rồi mới thả, tôi tin rằng trong lòng chúng rất khó chịu, sẽ hận quý vị đến chết, sẽ không cảm kích quý vị. Người cùng một lòng, lòng đồng một ý, quý vị nghĩ xem!

2. Bình thường chúng ta phóng sanh, đọc Tam Quy Y cho chúng là được rồi, tốt nhất là đọc sau khi thả, sau khi thả rồi quý vị đọc:

Quy y Phật bất đọa địa ngục,
Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ,
Quy y Tăng bất đọa bàng sanh.

(bàng sanh chính là súc sanh) Đọc ba lần!

3. Sau khi đọc Tam Quy ba lần thì niệm A Di Đà Phật, sau cùng khai thị cho chúng. Khai thị rất đơn giản, tức là nói với chúng:

“Trong đời quá khứ các vị tạo tác ác nghiệp nên quý vị mới đọa làm thân súc sanh, bị người bắt, người ta muốn giết quý vị. Bây giờ chúng tôi có duyên gặp được, chúng tôi phóng sanh, hy vọng các vị cũng cùng niệm Phật, phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng thành Phật đạo”.

Hồi hướng như vậy là viên mãn rồi, rất đơn giản, đừng làm những nghi thức phức tạp kia, như vậy là được rồi, thành tâm thành ý thì có cảm ứng, phóng sanh nhiều là việc tốt.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Pháp sư Tịnh Không khai thị về nghi thức phóng sanh

Nghi thức phóng sanh đơn giản 2:

1. Sám hối:

Chúng sanh (chim, cá, lươn…) đã tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối
Nam-mô cầu sám hối Bồ-tát ma ha tát (3 lần)

2. Quy y Tam Bảo:

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng
Quy y Phật không đọa địa ngục
Quy y Pháp không đọa ngạ quỹ
Quy y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần)

3. Niệm Phật:

Nam Mô A Di Đà Phật (hoặc A Di Đà Phật)
(Niệm tùy ý, càng nhiều càng tốt, vừa thả vừa niệm)

4. Hồi hướng:

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các chúng sanh đây (chim, cá, lươn…) hết báo thân này được thác sanh cõi lành, biết tu học Phật pháp để thoát khỏi luân hồi.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo

Nam Mô A Di Đà Phật

Nghi thức phóng sanh đơn giản đầy đủ

Nghi thức phóng sanh tại sao phải thọ Tam Quy và niệm Phật?

Hỏi: Tại sao khi thực hiện việc phóng sanh thường có nghi thức thọ TAM QUY Y và NIỆM PHẬT cho loài súc sanh?

Đáp: Chánh pháp ngàn năm khó gặp! Chúng ta cùng với loài súc sanh ấy có nhân duyên, nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy, rất nên phát tâm đại từ bi vì chúng mà truyền thọ Tam Quy Y để giúp chúng kết duyên lành với Phật Pháp.

Chúng sanh nào có duyên lành được Quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) thì không còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp cho những súc sanh ấy khi nghiệp báo dứt hết sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa.

Ngoài ra, khi thực hành nghi thức phóng sanh như vậy, vị Pháp Sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật: “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”. Được nghe sáu chữ hồng danh ấy tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức, nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người ắt sẽ gặp được Phật Pháp, biết niệm Phật tu hành, được vãng sanh về Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi.

Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm nhất của việc phóng sanh.

(Trích Công Đức Phóng Sanh – PS.Viên Nhân)

Phóng sanh là gì?

Phóng sanh nghĩa là giải phóng cho sự sống, những con vật bị nhốt và sắp bị giết chết để lấy thịt. Chúng ta bỏ tiền ra để mua những con vật sắp bị giết oan, thả tự do cho chúng.

Phóng sanh còn là cứu giúp những chúng sanh thoát khỏi những khổ đau, sự sợ hãi, đau đớn khi bị giam nhốt trong những chiếc chậu, lồng, nhà giam hoặc là đang bị tra tấn hành hạ, hoặc sắp bị giết chết… Còn theo quan niệm của Phật Giáo thì phóng sanh nghĩa là cứu mạng, kéo dài sự sống của mọi sinh vật. Phóng sanh là một cách thể hiện tâm từ bi của người thực hiện phóng sanh. Đây cũng là một phương tiện để tu tập.

Nghi thức phóng sanh cá được thực hiện nhiều bởi Phật tử tại gia

Về nghĩa bóng, thì phóng sanh có thể được hiểu là phóng thích những đen tối, ô uế của chính cái tâm mình như là lòng tham, sự ích kỹ, đố kỵ, hơn thua và lòng thù hận ra khỏi thân tâm mình để được tự do.

Nghĩa của phóng sanh trong Phật Giáo là nuôi dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh, giúp gia tăng phước đức cho bản thân và con cháu đời sau. Việc tu tập thường phải giữ gìn 5 giới, trong đó có giới không sát sanh, nếu quý vị vừa giữ được giới mà còn vừa phóng sanh, làm thêm việc thiện thì phước báu tăng lên gấp bội.

Nam Mô A Di Đà Phật

(Nguồn st)

Lời dạy của Đại Sư Liên Trì về việc kiêng giết, phóng sanh

Rộng khuyên người đời, nếu thấy sinh vật sắp bị giết hại nên phát khởi lòng từ bi đem tiền bạc của mình ra làm việc thiện. Nếu không có tiền, mình chỉ phát tâm từ bi, ấy cũng là phước đức rồi. Hoặc khuyên người khác phóng sanh, hoặc thấy người phóng sanh mình vui mừng khen ngợi họ, khiến cho người tăng thêm tâm thiện, ấy cũng là phước đức.

Mình chỉ phóng sanh mà không làm việc giết hại thì cùng với muôn vật không có nợ nần oan trái. Do đó, chẳng những mình được an lạc thọ mạng trong đời này; mà do căn lành này trong các đời sống tương lai sẽ được hạnh phúc trường thọ, đến khi thành Phật vạn loài chúng sanh đều hết lòng Quy y kính phụng.

(Lời dạy của Đại Sư Liên Trì)

Lời kết về nghi thức phóng sanh

Trên là nghi thức phóng sanh đơn giản tại nhà, có thể thực hiện nghi thức này bất cứ ở thời điểm nào (không nhất thiết phải ở nhà). Tùy theo sở thích, sở nguyện của chư vị mà chọn 1 trong 2 nghi thức phóng sanh phù hợp để thực hiện.

Video: Nghi thức phóng sanh – Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu

Bệnh tật, ung thư, tai nạn… đều bất hạnh này sinh ra là do duyên nghiệp giết hại mà chiêu cảm lấy quả báo. Phương thức giải quyết chính là ăn chay, phóng sanh.

Xem thêm: Câu chuyện nhiệm mầu về oai lực Chú Đại Bi đối với chú chó đen

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Me on Zalo