Đệ tử thường hay phiền não, khởi tham sân si mạn, làm thế nào để hàng phục?

Hỏi: Đệ tử nghiệp chướng sâu nặng, thường hay khởi tham sân si mạn, mặc dù có cảnh giác, lập tức đề khởi Phật hiệu nhưng khó lập tức sanh khởi được tâm chân thành thanh tịnh. Xin hỏi nên làm thế nào để có thể lập tức khởi tâm chân thành thanh tịnh, để hàng phục phiền não?

Làm sao hàng phục phiền não, tham sân si mạn?

Việc này bạn đừng nôn nóng, công phu của bạn vẫn chưa đủ, giống như đói bụng vậy, ăn một bát cơm chẳng đủ no bụng. Hiện tại trình độ của bạn là như vậy, vẫn chưa ăn no, tiếp tục ăn thêm mấy bát thì sẽ no bụng. Cho nên nói bạn phải niệm nhiều hơn. Hiện tại hàng phục không được, đã biết đây là phương pháp hàng phục phiền não thì bạn hãy niệm thêm ba năm, năm năm. Bạn xem Ấn Quang Đại Sư ở trong Văn Sao thường hay nói, phàm phu bình thường thì sau ba năm niệm Phật thì phiền não sẽ nhẹ đi, vẫn chưa thể đoạn. Trong thời gian một cây hương, nước ta ngày trước rất ít người trong nhà có đồng hồ, không giống như hiện nay tiến bộ hơn trước rất nhiều, hầu như nhà nào cũng có đồng hồ. Thời gian đốt một cây hương, hương dài thì một tiếng rưỡi, hương bình thường thì một tiếng, trong Phật môn tính thời gian đều là đốt hương. Một cây hương dài một tiếng rưỡi, trong một tiếng rưỡi khởi lên 3 – 5 vọng niệm, đây là bình thường, đây là niệm Phật niệm được ba năm, là bình thường. Với những người sơ học thông thường, trong thời gian đốt một cây hương, tức là một giờ rưỡi, khởi hai mươi, ba mươi vọng tưởng cũng là bình thường.

Nếu bạn nói mình vừa mới bắt đầu niệm Phật đã có thể hàng phục được phiền não, việc này Phật cũng không làm được, cũng chẳng có cách gì giúp bạn được, bạn phải tự mình luyện dần dần. Nếu muốn giúp đỡ, đối với việc hàng phục phiền não thì nghe giảng kinh là phương pháp tốt, nghe giảng kinh thì bạn sáng tỏ, giác ngộ. Chân thật giác ngộ thì mới buông xuống được, buông xuống cái gì? Buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm. Cho dù tạp niệm có khởi lên cũng chẳng đáng kể, đừng quan tâm đến nó, vọng niệm sẽ không còn nữa. Nếu lo sợ vọng niệm khởi lên, “sao mình lại khởi vọng niệm?”, vậy thì vọng niệm lại chồng thêm vọng niệm. “Làm sao mình tiêu diệt được vọng niệm?”, lại thêm một vọng niệm nữa. Vọng niệm của bạn cứ ào ào tăng trưởng, vậy sao có thể đoạn dứt được? Dùng phương pháp gì để đoạn dứt? Không quan tâm đến nó thì đoạn dứt rồi, đừng quan tâm đến nó thì không việc gì, càng quan tâm đến nó, nó lại càng nhiều, phiền phức càng nhiều.

Trích: Học Phật Vấn Đáp – Pháp sư Tịnh Không trả lời các câu hỏi của các đồng tu

-> Xem thêm: Làm sao để giúp đỡ mọi người trên thế giới sớm ngày thoát khỏi cảnh khổ?

Mời bạn đánh giá bài viết!
guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Me on Zalo