Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 51 Tập

Rating: 5 out of 5.

VỀ PHÒNG TRỢ GIẢNG

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký 51 Tập

地藏菩薩本願經講記
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba
Thời gian: Khởi giảng ngày 28/5/1998
Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng ký 51 tập, tất cả đều được tổng hợp các bài thuyết giảng đầy đủ tại đây. Quý vị có thể xem trực tiếp video, trên cửa sổ video có nhiều tùy chỉnh (âm thanh, ẩn hiện danh sách, share, tốc độ phát, phát ngẫu nhiên, phát lại…). Ngoài ra, quý vị có thể tải tệp file mp3, file văn bản về máy để chép vào thẻ nhớ, usb, điện thoại… để nghe dần.

Lưu ý: Bản 51 tập này với bản 102 tập về nội dung giảng là giống nhau, chỗ khác biệt là nhóm chuyển ngữ, giọng đọc, thời lượng 1 tập lên đến 2 tiếng. Tùy nhân duyên của mỗi chư vị mà chọn bản 51 tập hay bản 102 tập đều được. Link bản 102 tại đây.

Tải xuống file mp3: Tải file mp3 (tất cả) Tải file mp3 (từng tập)
Tải xuống file word: Quyển thượng Quyển hạ
Tải xuống file PDF: Quyển thượng Quyển hạ