Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 102 Tập

Rating: 5 out of 5.

VỀ PHÒNG TRỢ GIẢNG

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải 102 Tập

Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: Tháng 5 năm 1998
AMTB: 14-012-0001 – 14-012-0051
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải 102 tập… tất cả đều được tổng hợp các bài thuyết giảng đầy đủ tại đây. Quý vị có thể xem trực tiếp video, trên cửa sổ video có nhiều tùy chỉnh (âm thanh, ẩn hiện danh sách, share, tốc độ phát, phát ngẫu nhiên, phát lại…). Ngoài ra, quý vị có thể tải tệp file mp3, file văn bản về máy để chép vào thẻ nhớ, usb, điện thoại… để nghe dần.

Lưu ý: Bản 102 tập này với bản 51 tập là giống nhau về nội dung, điểm khác biệt là nhóm chuyển ngữ, giọng đọc, thời lượng từng tập là khác nhau. Tùy nhân duyên của mỗi chư vị mà chọn bản 102 tập hay bản 51 tập đều được. Link bản 51 tại đây.

Tải xuống tệp mp3 (tất cả)

Tải full file word: Quyển thượng Quyển hạ
Tải full file PDF: Quyển thượng Quyển hạ