Không có bàn thờ thì tụng Kinh niệm Phật ở đâu?

Tụng kinh tại nhà không có bàn thờ Phật thì tụng ở đâu

A MI ĐÀ PHẬT

Có nhiều vị Bồ Tát đồng tu hỏi Nhân rằng không có bàn thờ Phật có tụng kinh được không?

Dạ được ạ! Không có bàn thờ cũng đều có thể công phu tụng Kinh – Niệm Phật được, chúng ta có thể ngồi bất cứ đâu đều có thể công phu tụng kinh niệm Phật được ạ.

Phật tại tâm, vậy nên mỗi khi tụng Kinh-Niệm Phật chư Bồ Tát hãy hướng vào tâm mà chí thành tụng Kinh – Niệm Phật ạ.

Hãy hướng thẳng vào tâm niệm rõ – nghe rõ, trải qua thời gian lâu dài thì tâm sẽ được thuần phục chuyển hóa. Chỉ cần quý vị không ngồi trong nhà vệ sinh là được ạ.

Có nhiều vị Bồ Tát nói rằng nhiều lúc tâm mình khởi ý chửi Phật – Bồ Tát, tâm nghĩ những điều bất kính với Phật v.v… mình thật sự không muốn vậy mà vọng xấu ác cứ khởi lên.

Không sao, mỗi khi tâm ý xấu khởi lên quý vị hãy niệm Phật thật rõ ràng cho cái tâm đó nghe, cái tâm đó vốn chẳng phải là tâm quý vị, mà đó là các oán thân trái chủ của quý vị đang nói vào tâm thức của quý vị đấy.

Như ngài HT.Tuyên Hóa có nói rằng: “Thân thể của chúng ta là sự ô hợp của 65 nghìn tỷ tế bào, mỗi tế bào là một chúng sinh đang trú ẩn nơi đó”.

Các chúng sinh đang trú ẩn trong thân của ta đều là các oán thân trái chủ mà nhiều đời ta đã từng giết hại hoặc ăn thịt chúng, do mối duyên nợ sâu nặng nên nay nhân duyên đầy đủ chúng cùng ta trú ẩn trong một thân tứ đại này, chúng tạo ra đủ các sự tham đắm khiến cho ta tạo nghiệp để ta phải đọa vào tam ác đạo chúng mới hài lòng.

Không có bàn thờ thì tụng kinh niệm Phật ở đâu?

Hàng ngày quý vị có vô số vọng tưởng từ thiện đến ác cũng đều là do các oán thân trái chủ đang nói, đang lộng hành trong thân quý vị.

Từ những ý nghĩ – lời nói – hành động xấu ác mà nhiều lúc chính quý vị không thể kiểm soát được cũng đều bởi chúng đồng nhau chi phối quý vị, quý vị không thể thoát khỏi được sự chi phối của chúng bởi chúng có thần thông lại thêm số đông vô lượng thì làm sao quý vị không bị chúng chi phối cho được chứ?

Vậy nên thân thể quý vị chính là một quốc độ có 65 nghìn oán thân trái chủ đang trú ẩn ngự trị.

Quý vị mới tu thì chưa thể điều khiển được tâm ý là điều đương nhiên, nhưng quý vị cũng không cần phải bận tâm đến điều đó, quý vị chỉ cần tinh tấn công phu tu hành NIỆM PHẬT – NIỆM PHÁP – NIỆM TĂNG cho tâm quý vị nghe thì khoảng ba năm trở đi là tất thảy mọi oán thân trái chủ đều được cảm hóa, khi đó vọng tưởng xấu ác không còn nữa.

Quý vị là Phật vị lai, vậy nên quý vị hàng ngày hãy hướng thẳng vào tâm mình mà niệm Phật để độ tâm mình và cũng là độ vô lượng chúng sinh vậy.

HÀNG NGÀY ĐỀU PHẢI NIỆM PHẬT TRUYỀN PHÁP ÂM TỪ MIỆNG QUÝ VỊ VÀO THẲNG SÂU TRONG TÂM CAN QUÝ VỊ NHƯ VẬY THÌ NHẤT ĐỊNH QUÝ VỊ SẼ ĐỘ ĐƯỢC TÂM MÌNH.

TỪNG MIẾNG THỊT CỦA CHÚNG SINH MÀ QUÝ VỊ ĂN HÀNG NGÀY CHÚNG ĐỀU TRUI VÀO THÂN CỦA QUÝ VỊ ĐỂ TRÚ ẨN BỞI CHÍNH QUÝ VỊ ĐÃ ĂN THỊT CHÚNG, CHÚNG KHÔNG CÒN THÂN XÁC NÊN CHÚNG MƯỢN THÂN XÁC QUÝ VỊ LÀM NƠI TRÚ ẨN VÀ CHỜ NGÀY BÁO THÙ, CHỈ CẦN QUÝ VỊ CÓ TÂM BẤT CHÍNH NỔI LÊN LÀ CHÚNG ĐỒNG NHAU SUI KHIẾN CHO VIỆC ÁC CỦA QUÝ VỊ TĂNG MẠNH LÊN BỘI PHẦN.

Nhiều đời ta đã từng giết hại và ăn thịt chúng sanh mà kết oán thành oan gia trái chủ

THẾ NÊN MUỐN GIẢI THOÁT NHẤT ĐỊNH PHẢI DỪNG TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VÀ DỪNG VAY NỢ THÂN MẠNG CỦA CHÚNG SINH THÌ MỚI MONG CÓ NGÀY TÂM Ý ĐƯỢC THANH TỊNH.

Điều Nhân nói ra không phải là không có căn cứ, bởi hàng ngày Nhân vẫn nói chuyện với các vị oán thân trái chủ trong thân của Nhân và biết được tất cả mọi tâm ý của các oán thân trái chủ trong thân của Nhân, Nhân đều khuyên họ niệm Phật tu hành.

Đây gọi là TÂM LINH TƯƠNG THÔNG VẬY.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT
NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT.

Cư sĩ Độ Nhân

Xem thêm: Cách tụng Kinh tại nhà, 10 điều cần lưu ý quan trọng

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Me on Zalo