Học Phật vấn đáp

Rating: 5 out of 5.

VỀ PHÒNG TRỢ GIẢNG

HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Học Phật vấn đáp, học phật vấn đáp tập 1, học phật vấn đáp tập 2… tất cả đều được tổng hợp các bài thuyết giảng đầy đủ tại đây. Quý vị có thể xem trực tiếp video, trên cửa sổ video có nhiều tùy chỉnh (âm thanh, ẩn hiện danh sách, share, tốc độ phát, phát ngẫu nhiên, phát lại…). Ngoài ra, quý vị có thể tải tệp file mp3, file văn bản về máy để chép vào thẻ nhớ, usb, điện thoại… để nghe dần.

Tải xuống tệp mp3 (tất cả)

Tải file word: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10