Category Archives: Blog

Ý nghĩa đốt nhang, thắp hương, đèn, các loại hoa quả

ý nghĩa đốt nhang, thắp hương, đèn, hoa quả các loại

Câu hỏi: thường thấy có rất nhiều người mua hoa tươi trái cây đồ cúng ở tự viện hoặc ở gia đình để cúng dường Phật Bồ Tát, đồng thời cũng đốt hương, đốt đèn sáp, đều cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bình an khỏe mạnh, thăng quan phát tài. Vậy dụng ý đúng nghĩa…

Hành Trình Xanh

Hành trình xanh

(Thực Hiện Thường Niên – Mỗi Tháng 1 Lần) Chương trình gắn máy niệm Phật năng lượng mặt trời gieo duyên cõi U Minh Toàn quốc. Các nơi cần gắn: Nghĩa trang; sông, suối, ao, hồ, đường sá thường xảy ra tai nạn thương tâm; các đồi núi, rừng thông, nhà bỏ hoang lâu năm…

Contact Me on Zalo